Ochrana osobných údajov

Pre potreby Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:

  • Predávajúci - AlfaPara, s.r.o., so sídlom Kaštieľska 12, Veľký Biel 900 24, IČO 52 142 159,
  • Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje od Predávajúceho tovar a služby,
  • Osobné údaje - meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa


Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"),
  • Zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

 

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní:

  • Pokiaľ Kupujúci neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Predávajúcim.
  • Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Predávajúceho.
  • Kupujúci je povinný Predávajúcemu poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Kupujúci. Predávajúci za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.