Pre potreby Zásad ochrany osobných údajov sa rozumie:


Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 

Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní:

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.